Ankieta dla Absolwentów


Drogi absolwencie!

 

Droga absolwentko!

 

W Zespole Szkół Zawodowych Nr5 w Białymstoku prowadzone są badania na temat przebiegu kariery zawodowej absolwentów. Otrzymane od Państwa informacje zostaną wykorzystane na wewnętrzne potrzeby szkoły. Prosimy o odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania


Ankieta składa się z 21 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.