Kwalifikacje zawodowe i motywacje w szkoleniach UE - wersja UCZEŃ


Ankieta diagnozująca kwalifikacje zawodowe oraz motywacje w perspektywie uczestniczenia szkoły w projektach unijnych.

Ankieta jest anonimowa. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól ankiety.
Ankieta składa się z 5 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.